בחסות MuOnline.co.il ™
banner
השעון שלך:
שעון השרת:
מצב שרתים:  מנותקים
טופ
MuOnlineWebs
רשומים השבוע לסייג
גילדות
MuOnlineWebs
טירת המצור

טבלת התפקידים

שם תפקיד
Unique בעלים
Eliad עוזר בעלים
AdirGM מנכ"ל הקהילה
RamiGM מנכ"ל הקהילה
AdiGM מנכ"ל הקהילה
TalGM אחראי פקחי סייג
DorrGM אחראי מנהלי משחק
LiorGM אחראי פקחי משחק
SaarGM מנהל משחק
ShayGM מנהל משחק
OrGM מנהל משחק
AlmogGM מנהל משחק
EldadGM מנהל משחק
ClassicGM מנהל משחק
NatiGM מנהל משחק
NadavGI פקח מורשה
LuffyGI פקח מורשה
IdoGI פקח מורשה
DanielGI פקח מורשה